Home
Wat is acupunctuur
SPORTacupunctuur
COSMETISCHEacupunct.
Werknemers
Publicaties
Afvallen
Darmflora
Kinderacupunctuur
Pijnbestrijding
Pijnbestrijding

Voeg Pagina Content toe.

ACUPUNCTUUR  EN PIJNKLACHTEN.

Geschreven door Natasja Heufke Kantelaar.

Acupunctuur kan zeer effectief zijn bij pijn.

Pijn is een normale reactie van het lichaam. Zonder pijn zou je niet merken dat er iets mis gaat of dreigt te gaan. Pijn heeft dus een belangrijke signaalfunctie. Ook voor als pijn chronisch word, maar vaak is dan niet meer duidelijk wat nu precies de betekenis is van dit signaal.

2.2 Pijn

De pijn, bij bijvoorbeeld het stoten van de elleboog, is de pijn die iedereen kent, en die hoort bij een normaal functioneren van het zenuwstelsel. Voor de perceptie van dit soort pijn in de huid en de binnenkant van het spijsverteringskanaal  en in de spieren en organen zijn geen gespecialiseerde structuren. De pijnreceptoren zijn kale zenuwuiteinden die soms wat gevoeliger zijn voor kou (aan de oppervlakte), soms voor warmte (dieper in de huid). Behalve voor temperatuur, zijn deze kale uiteinden ook gevoelig voor druk en tal van stoffen die worden uitgestoten door beschadigd weefsel, zoals endorfine, prostaglandine, histamine, substance-P, noradrenaline, serotonine en bradykinine.

Zenuwpijn

 zenuwpijn is een soort pijn die niet veroorzaakt wordt door normaal geprikkelde zenuwuiteinden, maar één die veroorzaakt wordt door een beschadiging in het somatosensorische gedeelte van het zenuwstelsel. Voorbeelden zijn de fantoompijn in een geamputeerd lichaamsdeel, pijn in een litteken na een verwonding of een operatie, of pijn bij gordelroos, een virale ontsteking van uiteinden van een bepaalde zenuw.

Bij een gedeeltelijke beschadiging van een zenuw in de periferie van het lichaam kan het zijn dat de zenuw nog wel prikkels kan doorgeven naar het centrale zenuwstelsel, maar niet meer prikkels kan opvangen, doordat de drempel voor het doorgeven van een prikkel zo laag is geworden dat hij constant een pijnsignaal doorgeeft. Bij deze soort zenuwpijnen wordt de pijn vaak erger bij het aanraken van de huid, waarschijnlijk omdat de aanraking nog meer zenuwpulsen veroorzaak. De pijn veroorzaakt door een beschadiging in het centrale zenuwstelsel wordt centrale pijn genoemd.

Psychogeen

Als een patiënt pijn heeft waar geen oorzaak voor gevonden kan worden, word die pijn psychogeen genoemd. Psychogeen betekent dat er geen aanwijsbare oorzaak is, en voor sommigen is dat een reden om de pijn psychogeen te noemen, i.e. de oorzaak is een geestelijke stoornis. Veel onderzoekers beweren dat psychogene pijn niet bestaat, en dat men gewoon niet in staat is geweest de oorzaak te benoemen.( er word ook te weinig naar de oorzaak van klachten gekeken in het algemeen).

Chronisch

Chronische pijn kan zowel van een goed werkend zenuwstelsel afkomstig zijn als bestaan uit zenuw of psychogene pijn, en de oorzaken zijn vaak heel verschillend.

Chronische pijn is dat ze aanhoudt ver nadat het nog van nut kan zijn voor het functioneren van het lichaam, zoals bij normale pijn, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte.

MERIDIANEN.

 

Meridianen zijn de de kanalen waar de Qi, de levensenergie door stroomt. De meridianen vormen een netwerk over het lichaam. Er zijn 12 hoofdmeridianen,die weer verdeeld worden in 6 Yin en 6 Yang meridianen,wat afhangt van het feit of er een verbinding bestaat met een Yang-of Yin orgaan. Als een orgaan niet goed functioneert, dan komt dat of doordat het te weinig energie heeft (Yin) of juist teveel (Yang).

Op de meridianen liggen de belangrijkste acupunctuurpunten. Bij deze punten kan de energiestroom beïnvloed worden, onder andere door er een naald in te steken. Iedere meridiaan heeft een serie belangrijke punten waarop de invloed het sterkst is.

Stagnatie van Qi en Bloed

Bij pijn is er volgens de visie waarop Chinese Geneeswijzen zijn gebaseerd vrijwel altijd een stagnatie van Qi en Bloed.

Qi en Bloed moeten vloeiend door het lichaam kunnen circuleren. Wanneer dat om één of andere reden niet mogelijk is heet dit stagnatie. Dat uit zich in pijn. Stagnatie van Qi is meestal wisselend, zowel van plaats als van ernst en reageert vaak goed op massage. Stagnatie van Bloed zit doorgaans op een vaste plek, is heftiger en reageert vaak niet meer op massage. Stagnatie van Qi en Bloed is vaak een gevolg van één van de volgende "oorzaken":

  • beschadiging (trauma): bijv. verstuiken, stoten, verrekken, scheuren, bloeduitstorting

  • invloeden van buitenaf: bijv. kou, wind, vocht

  • emotionele invloeden van binnenaf: bijv. spanning, frustratie, verdriet

  • andere invloeden van binnenaf: bijv. verstoorde werking van een orgaan (Dikke Darm, Galblaas bijv.)

Behandeling

Aangezien er een stagnatie van Qi en Bloed is, is de behandeling erop gericht, deze stagnatie te verminderen. Dat wil zeggen: de vrije circulatie van Qi en Bloed te bevorderen.

In de behandeling kunnen de volgende aspecten worden onderscheiden:

  • vermindering van de (plaatselijke) Qi- en Bloedstagnatie

  • vermindering van de (algehele) Qi-stagnatie

  • behandelen van de eventuele onderliggende verstoring

Meestal ligt bij korter bestaande pijn behandeling met acupunctuur het meest voor de hand. Acupunctuur is de meest precieze en  nauwkeurig onderbouwde aanpak voor pijn. Door te kijken, welke meridiaan of meridianen betrokken zijn bij de pijn en vervolgens punten op die meridianen te kiezen kan de doorstroming daar worden verbeterd.

Ook voor de onderliggende verstoring is acupunctuur vaak een goede keus.Dit word regelmatig gecombineerd met kruiden of homeopatische middelen. En zeker bij chronische pijn is het vaak goed om ook beter te leren luisteren naar het lichaam, zodat je al bij minder heftige signale gaat voelen wat er nodig is.


 

Home
Wat is acupunctuur
SPORTacupunctuur
COSMETISCHEacupunct.
Werknemers
Publicaties